INFORMACJA


Szanowni Państwo

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)pragnę państwu przekazać informację na temat ochrony danych osobowych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Zakliczynie.
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie, ul. Jagiellońska 25.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Dawid Drukała, e-mail: iodo.zakliczyn@gmail.com
3. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie takich danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz udzielonej zgody.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art.6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

mgr Lucyna Gondek
Administrator


Przedszkolowo.pl logo