O NAS

Nasza placówka to :

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W ZAKLICZYNIE
UL. SPYTKA JORDANA 2
32-840 ZAKLICZYN

NUMER TELEFONU : 14-66-53-112

ADRES E-MAIL : przedszkolenr1zak@poczta.onet.pl


TROSZECZKĘ HISTORII:

Przedszkole w Zakliczynie ma długoletnią i bogatą historię.
Zostało założone jako Państwowe Przedszkole w Zakliczynie dnia 18.II.1956 z siedzibą w budynku po Sądzie, w latach 1965/1966 przedszkole rozpoczęło działalność w budynku przy ul. Jagiellońskiej 25.

W Gminie Zakliczyn funkcjonowało również Przedszkole w Lusławicach, do roku 1976 z siedzibą w starym dworku, a po tym roku w budynkach prywatnych aż do 1991r, w którym to otwarto nowe przedszkole na ówczesne czasy z prawdziwego zdarzenia.
Dnia 19 lutego 2002 roku podjęto Uchwałę o poszerzeniu działalności Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie, poprzez przyłączenie Przedszkola w Lusławicach i utworzenie jednego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie z oddziałem w Lusławicach. I tak od 1 września 2002 roku działało Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie funkcjonując w dwóch placówkach: w Zakliczynie na ulicy Jagiellońskiej 25 oraz w Lusławicach 192.
W każdej placówce funkcjonowały dwa oddziały, do których uczęszczały dzieci w wieku od 2,5-6 lat.

W nowym budynku Przedszkola przy ul. Spytka Jordana 2 w Zakliczynie, które zostało oddane do użytkowania 1 lutego 2019 roku a uroczyście otwarte dnia 24 maja 2019 będzie mogło przebywać przeszło 200 dzieci.

Warunki pracy jak i dla zabawy, nauki w tym nowym przedszkolu są doskonałe, a wszechstronny rozwój dzieci nadal będzie głównym priorytetem przedszkola.
Dzień przekazania do użytku nowego Przedszkola zapisze się na zawsze w historię Zakliczyna jako wspaniały dar dla dzieci.

Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Wszyscy pracownicy angażują się w tworzenie sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanków. W placówce panuje atmosfera sprzyjająca pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród rodziców i w środowisku lokalnym.
Przedszkolowo.pl logo