Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Dziecko idzie pierwszy raz do przedszkola, czyli o adaptacji przedszkolnej kilka informacji.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu małego dziecka. Adaptacja przedszkolna to proces bardzo trudny nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców. Aby móc przejść przez ten ciężki czas możliwie łagodnie, wymaga to poświęcenia wielu osób. Oprócz osób bliskich dziecku niezwykle ważne jest też zaangażowanie pracowników przedszkola, a przede wszystkim samego dziecka. To dla niego początek nowego roku bywa trudnym czasem próby.

Czym jest adaptacja?
Adaptacja jest procesem przystosowania się do środowiska przedszkolnego, zaakceptowania warunków, odnalezieniem się w nowej roli. Proces adaptacji zakończy się sukcesem, jeśli zostanie zaspokojona podstawowa potrzeba dziecka, jedna z najważniejszych- poczucie bezpieczeństwa. O zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecka, mają dbać wszyscy pracownicy przedszkola, nie tylko wychowawcy. Każdy dzień
w przedszkolu jest dla dziecka czymś nowym i obfituje w różne, nieznane mu wcześniej doświadczenia i sytuacje. Postawy i wzory zachowań wcześnie ukształtowane mają tendencję do utrzymywania się. Dlatego też jeśli dziecko dobrze zaadoptowało się w przedszkolu, nie będzie miało problemu z przekroczeniem progu klasy pierwszej
i prawidłowym funkcjonowaniem w nowym dla niego środowisku.
W literaturze pojawia się też często hasło dojrzałości przedszkolnej, którą definiuje się jako: „osiągnięcie takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego, społeczno-emocjonalnego, jaki pozwala mu na pozostawanie w ciągu kilku godzin dziennie, pod opieką personelu przedszkola i współuczestniczenia
w zajęciach tam organizowanych(M. Bolechowska).
Aby ułatwić proces adaptacji, należy się do tego dobrze przygotować. Należy stopniowo zapoznawać dziecko z przedszkolem. Rodzice mogą opowiadać swoim dzieciom o przedszkolu, jak wygląda w środku
i na zewnątrz, czym zajmują się dzieci w przedszkolu. Częstokroć są organizowane zajęcia adaptacyjne
w przedszkolu, podczas których dzieci mogą zwiedzić przedszkole, pobawić się. Rodzice natomiast są zapraszani na spotkanie podczas którego zostają zapoznani z ramowym rozkładem dnia, programem, mogą otrzymać również ankiety adaptacyjne, które ułatwią wychowawcy lepsze poznanie każdego dziecka, a tym samym lepsze stworzenie warunków aby dziecko poczuło się choć trochę jak „u siebie w domu”.
Kolejnym ważnym aspektem w procesie adaptacji jest nastawienie i postawa rodziców. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie, więc są dobrymi obserwatorami, a także dobrze wyczuwają emocje. Pomimo wielkich obaw czy dziecko poradzi sobie w nowym środowisku, przecież jest jeszcze takie maleńkie, każdy z rodziców powinien wykazać się wielkim opanowaniem i optymizmem. Powierzają przecież swoje dziecko osobom wykwalifikowanym, oddanym swojej pracy. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy przedszkola zajmą się każdym dzieckiem najlepiej jak potrafią. Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest przełomem w jego życiu i należy je wspierać w ciężkich chwilach.

Kilka dobrych rad dla Rodziców: „Jak przygotować dziecko do przedszkola?
Najważniejsze jest zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa dziecka.
Spraw by pierwszy dzień w przedszkolu był szczególny:
-przed pójściem do przedszkola warto zadbać o to żeby dziecko spokojnie mogło zjeść choć małe śniadanie,
-buduj pozytywne emocje, zamiast: ”nie bój się, będzie dobrze”, powiedz „czeka Cię wspaniała zabawa”.
--nie przeciągaj pożegnania w szatni, kieruj się prostą zasadą: krótkie pożegnania-długie powitania; można ustalić wspólnie z dzieckiem sposób pożegnania: przytulenie lub buziak-buduj rutynę, ten sam sposób pożegnania, ustalony czas odebrania.
-nie zabieraj dziecka do domu, jeśli płacze przy rozstaniu: gdy zrobisz to choć raz, dziecko kolejnym razem też wymusi płaczem powrót do domu;
-staraj się określić w miarę dokładnie, kiedy przyjdziesz po dziecko(np. po obiadku)KONSEKWENTNIE TEGO PRZESTRZEGAJ;
-kontroluj co mówisz do dziecka: zamiast ”już możemy wracać do domu”, powiedz: ”teraz możemy iść do domu”;
-nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie rozczulaj się nad dzieckiem, gdy usłyszysz że twoja pociecha płacze. Jest to zachowanie zupełnie normalne u dziecka, które dopiero rozpoczyna przygodę
z przedszkolem, rozpoczyna funkcjonowanie poza środowiskiem rodzinnym;
-każde dziecko się uspokaja: zaraz po zamknięciu drzwi Sali, gdyż jego uwagę przyciągnie piękna kolorowa sala, zabawki które lubi, a także dzieci i panie, które zawsze przytulą, obetrą łzy i zajmą dziecko czymś miłym i pozytywnym.
-tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre. Dzieci lubią uporządkowany świat, gdy znają zasady i normy, które go porządkują. Dzięki temu mają poczucie bezpieczeństwa;
-wszystkie wątpliwości i pytania kieruj do wychowawcy grupy- wychowawca spędza z dziećmi najwięcej czasu, obserwuje je i najlepiej wie jak dziecko funkcjonuje w środowisku przedszkolnym. Chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w razie trudności, udzieli pomocy. Dziecko widząc, że rozmawiasz
z nauczycielem czuje się bezpiecznie, wie że nauczyciel jest osobą bliską;

Opracowała: Renata Potok
Komunikat 2021-08-31, 19:55 | autor: Renata Potok
Przedszkolowo.pl logo