ZASADY ODBIERANIA I PRZYPROWADZANIA DZIECI

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do/z przedszkola

1.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.Dziecko do przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
3.Drzwi wejściowe do przedszkola są zamknięte, żeby dziecko mogło wejść do budynku należy dzwonić dzwonkiem.
4. Osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko jest zobowiązana posiadać osłonę ust i nosa i zachować wszelkie środki ostrożności, przede wszystkim dystans 2 metrów od innych rodziców i pracowników przedszkola.
5.Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola pod opiekę przy drzwiach wejściowych do przedszkola.


Dziękuję za zrozumienie- wszyscy powinniśmy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
Przedszkolowo.pl logo